#precarregar la imatge principal above the fold

Avís Legal

Titularitat

S’informa als USUARIS de la present pàgina web, d’ara endavant USUARI, que el titular de la web https://envirocat.cat, d’ara endavant la WEB, és l’empresa DFSK CATALUNYA (CIF: B67501908), en la adreça:

C/ Pau, 26, 08732, CASTELLVÍ DE LA MARCA (Barcelona)

Condicions d’Ús

L’accés a la WEB és lliure i gratuït sempre que l’USUARI accepti les condicions d’ús que se li mostrin a l’entrar segons la legislació vigent.

Si l’USUARI es subscriu a qualsevol servei de la WEB ho farà acceptant les condicions d’ús i Política de Privadesa i cookies que se li mostraran.

Veracitat de les dades

L’USUARI reconeix que les dades subministrades són veraces i certs, comprometent notificar qualsevol canvi o modificació que es produeixi en els mateixos.

Modificació del servei

La WEB es reserva el dret de modificar o eliminar els serveis que ofereix a través del web.

Normes generals d’ús

L’USUARI s’obliga a utilitzar aquesta WEB de forma diligent, correcta i respectuosa, especialment quan publiqui opinions i / o comentaris.

Així mateix, s’obliga a títol merament enunciatiu a no realitzar comentaris o accions:

Difamatoris, inexactes, falses, abusius, injuriosos, obscens, irreverents, ofensius, insultants, tàcitament o expressament sexuals, amenaçadors, assetjadors, racistes, sexistes, discriminatoris per qualsevol motiu, que atemptin contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent, i / o il·legals o infractors de drets de tercers (per exemple, pe, drets de propietat industrial i intel·lectual; drets de privacitat o publicitat) .

Transmissors de correu brossa, “SPAM”, missatges amb fins comercials, “cartes en cadena” o mailings massius no sol·licitats, falsos, enganyosos o promoguin activitats il·legals o conducta grollera, amenaçant, obscena, difamatòria o injuriosa.

Que subministrin informació pràctica sobre activitats il·legals.

Que comportin qualsevol activitat comercial, publicitat o vendes, fins i tot encara que no hagi contraprestació monetària.

Que continguin dades de caràcter personal sobre terceres persones que requereixin el consentiment del propietari o titular dels drets.

L’USUARI respondrà davant de la WEB o davant de qualsevol tercer, de qualsevol dany i perjudici que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. La WEB no intervé els continguts dels USUARIS.

Propietat intel·lectual

Mitjançant aquestes condicions legals no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre aquesta WEB i els seus continguts (fotografies, vídeos, creacions, textos, …). Quedant expressament prohibit a l’USUARI la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

Obligacions de la WEB

La WEB és responsable dels serveis que presta per ella mateixa i dels continguts directament originats per la propi web i identificats amb el seu corresponent copyright.

La WEB ha d’adoptar les mesures necessàries que permetin garantir la seguretat i privacitat en la comunicacions.

La WEB es reserva el dret a suspendre temporalment la prestació de servei sense previ avís a l’USUARI, sempre que sigui necessari per efectuar operacions de manteniment, actualització o millora del servei.

La WEB no pot assegurar la disponibilitat i continuïtat permanent de el servei web a causa de interrupcions, fallades etc…